So sánh tiêu chuẩn phòng sạch ISO 1644-1 và FED STD 209 E

So sánh tiêu chuẩn phòng sạch ISO 1644-1 và FED STD 209 E


Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 1644-1 là gì?

ISO 14644 là tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng để thiết kế, xây dựng, xác nhận và vận hành phòng sạch. Tiêu chuẩn được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1999, và đã thay thế Tiêu chuẩn Liên bang Hoa Kỳ trước đây 209E vào năm 2001. Sau một thời gian tham vấn và sửa đổi, Phần 1 và 2 đã cập nhật và sửa đổi vào tháng 12 năm 2015.

Tiêu chuẩn phòng sạch FED STD 209 E là gì?

FED-STD-209 E là tiêu chuẩn phân loại độ sạch của hạt trong không khí trong phòng sạch và khu vực sạch là một tiêu chuẩn liên bang Mỹ  liên quan đến phân loại độ sạch của không khí, được thiết kế để sử dụng trong các môi trường như phòng sạch. Tiêu chuẩn dựa trên phân loại các hạt trong không khí.

Tương đương giữa hai tiêu chuẩn phòng sạch ISO 1644-1 và FED STD 209 E

So sánh tiêu chuẩn phòng sạch ISO 1644-1 và FED STD 209 E
So sánh tiêu chuẩn phòng sạch ISO 1644-1 và FED STD 209 E

 

Phân loại kích thước hạt bui/ft3 theo tiêu chuẩn FED STD 209E

Phân loại kích thước hạt bui/ft3 theo tiêu chuẩn FED STD 209E
Phân loại kích thước hạt bui/ft3 theo tiêu chuẩn FED STD 209E

 

Phân loại kích thước hạt bui/ft3 theo tiêu chuẩn ISO 14641-1

Phân loại kích thước hạt bui/ft3 theo tiêu chuẩn ISO 14641-1
Phân loại kích thước hạt bui/ft3 theo tiêu chuẩn ISO 14641-1

 

 

0901 720 270

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.