Website lysonsakylab.vn do Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Lý Sơn Sa Kỳ sở hữu và điều hành. Bằng việc truy cập vào website lysonsakylab.vn và sử dụng thông tin của chúng tôi, các bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của Lý Sơn Sa Kỳ . Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây để hiêu về Chính sách Bảo mật của Lý Sơn Sa Kỳ .

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

* Mục đích thu thập thông tin

Thông tin mà các bạn cung cấp được sử dụng cho mục đích tư vấn, trả lời các thắc mắc, yêu cầu của các bạn cũng như ghi nhận các ý kiến đóng góp và liên lạc trực tiếp với các bạn.

* Phạm vi thu thập thông tin

Website lysonsakylab.vn thu thập thông tin liên lạc trực tuyến thông qua mẫu liên hệ thông tin trực tuyến và thông qua địa chỉ email đăng trên website.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhận được về các bạn có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau:

  • Tên, giới tính, số điện thoại, địa chỉ email
  • Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được khi các bạn gửi email về cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu thông tin liên lạc

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của các bạn cho mục đích tư vấn và trả lời các thắc mắc về sản phẩm cũng như về công ty Lý Sơn Sa Kỳ. Thêm vào đó, các thông tin của các bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích phân tích dữ liệu của công ty và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Lý Sơn Sa Kỳ sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do các bạn cung cấp trên website hoặc thông qua hệ thống email trong suốt thời gian website hoạt động.

4. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Toàn bộ thông tin cá nhân của các bạn sẽ do đơn vị sở hữu và điều hành website quản lý.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LÝ SƠN SA KỲ

Địa chỉ: 29/11 đường số 6, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (Tìm vị trí)

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Lý Sơn Sa Kỳ tạo điều kiện cho các bạn dễ dàng thay đổi, chỉnh sửa hay yêu cầu gỡ bỏ các thông tin cá nhân của mình trên cơ sở dữ liệu của Lý Sơn Sa Kỳ bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@banthinghiemlysonsaky.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Lý Sơn Sa Kỳ cam kết bảo vệ sự riêng tư và các thông tin cá nhân của các bạn. Chúng tôi đã thực hiện các quy trình an ninh hành chính, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ các thông tin cá nhân mà các bạn cung cấp cho chúng tôi.

Lý Sơn Sa Kỳ cũng sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào khi không có sự cho phép của khách hàng, ngoại trừ đối với các trường hợp đặc biệt như được yêu cầu bởi luật pháp hoặc để bảo vệ sự an toàn của các khách hàng khác, nhân viên, cộng đồng hoặc lợi ích của Lý Sơn Sa Kỳ .