Hướng dẫn bố trí khoảng cách đèn led downlight âm trần hợp lý nhất

Cách tính toán khoảng cách và vị trí lắp đặt các đèn chiếu sáng trần


Cách tính toán khoảng cách và vị trí lắp đặt các đèn chiếu sáng trần

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tính toán khoảng cách và vị trí lắp đặt các đèn chiếu sáng trần như: đèn âm trần, ốp trần, panel… Để đảm bảo phân bố ánh sáng hiệu quả trên toàn bộ khu vực. Luôn nhớ rằng, khoảng cách ánh sáng không chỉ là khoảng cách giữa các đèn chiếu sáng mà còn bao gồm cả khoảng cách giữa đèn và tường.

Để hiểu được cách tính toán đơn giản cho khoảng cách đèn chiếu sáng, bạn phải tính được số lượng đèn cần dùng và cách bố trí đèn trần hợp lý.

Tính khoảng cách cho đèn chiếu ánh sáng

Thông tin cần biết

Tính khoảng cách cho đèn chiếu ánh sáng
Cách tính toán khoảng cách và vị trí lắp đặt các đèn chiếu sáng trần

– Số lượng đèn chiếu sáng cần dùng (đã tính toán được)
– Kích thước khu vực: chiều dài (L) và chiều rộng (W)

(1) Khoảng cách theo chiều dài

 • Xác định chiều dài của khu vực (L).
 • Tính số đèn chiếu sáng trong một hàng cho chiều dài đó (N).
 • Chia chiều dài (L) theo số lượng đèn trong hàng đó (N), bạn sẽ có được khoảng cách chính xác giữa các đèn chiếu sáng trong hàng.
 • Khoảng cách từ tường đến đèn chiếu sáng đầu tiên bằng 1/2 khoảng cách giữa các đèn trong một hàng.

(2) Khoảng cách theo chiều rộng

 • Xác định chiều rộng của khu vực (W).
 • Số lượng đèn chiếu sáng trong một hàng cho chiều rộng đó (N).
 • Chia chiều rộng (W) theo số lượng đèn trong hàng đó (N), bạn sẽ có được khoảng cách chính xác giữa các đèn chiếu sáng trong hàng.
 • Khoảng cách từ tường đến đèn chiếu sáng đầu tiên bằng 1/2 khoảng cách giữa các đèn trong một hàng.

Ví dụ thực tế

Tính toán khoảng cách và vị trí lắp đặt đèn chiếu sáng trần nhà cho 1 căn phòng với các dữ liệu như sau:

– Chiều dài: 4,5m, chiều rộng: 3m
– Dựa theo công thức tính số lượng đèn ở trên, ta tính được để cung cấp đủ ánh sáng cho phòng này cần 4 đèn led 10W hoặc 6 đèn led 7W.

1. Khoảng cách và vị trí lắp đặt với 4 đèn led 10w

Dựa theo các công thức (1) và (2) ta dễ dàng tính được:

 • Khoảng cách giữa các bóng đèn ở các hàng dài = L / N = 4,5/2 = 2,25m.
 • Khoảng cách giữa bóng đèn đầu tiên và tường trong các hàng dài = 2,25 / 2 = 1,125m.
 • Khoảng cách giữa các bóng đèn trong các hàng rộng = W / N = 3/2 = 1,5m.
 • Khoảng cách giữa bóng đèn đầu tiên và tường trong các hàng rộng = 1,5 / 2 = 0,75m.
Khoảng cách và vị trí lắp đặt với 4 đèn led 10w
Cách tính toán khoảng cách và vị trí lắp đặt các đèn chiếu sáng trần

2. Khoảng cách và vị trí lắp đặt với 6 đèn led 7W

 • Khoảng cách giữa các bóng đèn trong các hàng dài = L / N = 4,5/3 = 1,5m.
 • Khoảng cách giữa bóng đèn đầu tiên và tường trong các hàng dài = 1,5 / 2 = 0,75m.
 • Khoảng cách giữa các bóng đèn trong các hàng rộng = W / N = 3/2 = 1,5m.
 • Khoảng cách giữa bóng đèn đầu tiên và tường theo chiều rộng = 1,5 / 2 = 0,75m.
Khoảng cách và vị trí lắp đặt với 6 đèn led 7W
Cách tính toán khoảng cách và vị trí lắp đặt các đèn chiếu sáng trần

Như bạn thấy tính toán khoảng cách và vị trí lắp đặt đèn trần chiếu sáng rất đơn giản. Công thức này có thể áp dụng cho nhiều lại đèn chiếu sáng như đèn led, đèn CFL hay Halogen. Áp dụng công thức này, phòng nhà bạn sẽ luôn được cung cấp ánh sáng đủ và đồng đều.

Nguồn internet

0901 720 270

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.