Thiết kế phòng sinh học phân tử PCR


Thiết kế phòng sinh học phân tử được chia thành các phòng chính sau:

Phòng nhận xử lý mẫu

 • Máy ly tâm spindown
 • Máy Vortex
 • Máy ly tâm
 • Tủ an toàn sinh học
 • Tủ lạnh
 • Tủ âm sâu
 • Nồi hấp

Phòng tách chiết

 • Máy tách chiết tự động 32 mẫu
 • Máy ly tâm spindown
 • Máy Vortex
 • Máy ly tâm
 • Tủ an toàn sinh học
 • Tủ chuyển mẫu passbox

Phòng PCR và phân tích

 • Hệ thống sinh hóa – miễn dịch Alinity
 • PCR Biorad
 • Tủ lạnh
 • Tủ âm
 • Máy ly tâm spindown
 • Máy Vortex
 • Tủ PCR
 • Tủ chuyển mẫu passbox

Phòng pha mix

 • Tủ PCR
 • Tủ âm
 • Máy ly tâm spindown
 • Máy Vortex

Phòng đệm, phòng thay PPE

Quy trình làm việc trong phòng sinh học phân tử PCR để giảm thiểu khả năng tạp nhiễm

Phòng chuẩn bị hóa chất

Chuẩn bị PCR master mix, chia nhỏ master mix

 ↓

Phòng chuẩn bị mẫu

(a) Sơ chế mẫu (b) Tách chiết nucleic acids

(c) Cho mẫu vào trong master mix đã được chia theo từng tube

 ↓

Phòng khuếch đại và phát hiện sản phẩm

(a) Chạy PCR (real-time PCR) trên máy luân nhiệt (b) Phát hiện sản phẩm

i. Điện di trên gel (PCR thường)

ii. Quan sát & phân tích kết quả trên máy (real-time PCR)

Thiết bị của phòng thí nghiệm PCR:

Để đảm bảo cho các bước trước PCR và sau khi chạy PCR được tách biệt, mỗi phòng cần có các thiết bị, hóa chất, dụng cụ… riêng và chỉ được sử dụng các vật dụng này trong phòng đó

1. Máy PCR/real-time PCR: Dùng riêng cho phòng khuếch đại

2. Máy ly tâm (centrifuge): Sử dụng máy ly tâm riêng cho chuẩn bị mẫu (tách chiết acid nucleids…) và phòng chuẩn bị hóa chất (optional)

3. Máy ly tâm kéo mẫu (spindown): Sử dụng riêng máy spindown cho phòng chuẩn bị hóa chất, phòng chuẩn bị mẫu, phòng khuếch đại và phát hiện sản phẩm

4. Máy trộn mẫu (vortex mixer): Sử dụng riêng máy vortex cho phòng chuẩn bị hóa chất, phòng chuẩn bị mẫu, phòng khuếch đại và phát hiện sản phẩm

5. Bộ điện di DNA (DNA gel electrophoresis): Dùng để phát hiện sản phẩm sau khi chạy PCR, multiples PCR, RT-PCR…

6. Pipettes: Sử dụng riêng các bộ pipette cho phòng chuẩn bị hóa chất, phòng chuẩn bị mẫu, phòng khuếch đại và phát hiện sản phẩm

7. Tủ thao tác / tủ an toàn sinh học (Biological safety cabinets): Nên sử dụng tủ thao tác phù hợp với nhu cầu của phòng thí nghiệm (theo thiết kế của nhà sản xuất)

Xem hình 3D bố trí nội thất thiết bị thiết kế phòng sinh học phân tử

Bố trí nội thất thiết bị thiết kế phòng sinh học phân tử
Bố trí nội thất thiết bị thiết kế phòng sinh học phân tử
Thiết kế 3D phòng sinh học phân tử
Thiết kế 3D phòng sinh học phân tử
Phòng nhận xử lý mẫu thiết kế phòng sinh học phân tử
Phòng nhận xử lý mẫu thiết kế phòng sinh học phân tử
Phòng nhận xử lý mẫu thiết kế phòng sinh học phân tử
Phòng nhận xử lý mẫu Phòng pha mix thiết kế phòng sinh học phân tử

Phòng pha mix thiết kế phòng sinh học phân tử

Bàn thí nghiệm áp tường đặt máy phòng tách chiết thiết kế phòng sinh học phân tử
Bàn thí nghiệm áp tường đặt máy phòng tách chiết
Tủ an toàn sinh học phòng tách chiết thiết kế phòng sinh học phân tử
Tủ an toàn sinh học phòng tách chiết
Phòng PCR, phòng phân tích thiết kế phòng sinh học phân tử
Phòng PCR, phòng phân tích thiết kế phòng sinh học phân tử
Hệ thống sinh hóa - miễn dịch Alinity phòng PCR, phòng phân tích thiết kế phòng sinh học phân tử
Hệ thống sinh hóa – miễn dịch Alinity phòng PCR,
Phòng PCR, phòng phân tích thiết kế phòng sinh học phân tử
Phòng PCR, phòng phân tích

Liên hệ thiết kế phòng sinh học phân tử

Xem thêm: Thiết kế phòng xét nghiệm sinh học phân tử 

Tham khảo thêm sản phẩm bàn thí nghiệm tại đây! https://banthinghiemlysonsaky.vn/danh-muc/ban-thi-nghiem/

Mọi chi tiết Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến hotline: 0901 681 202 để được hỗ trợ tốt nhất!

0901 720 270

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.