Hệ thống phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ Sinh học Trường Đại học Quốc tế

Hệ thống phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ Sinh học Trường Đại học Quốc tế


Hệ thống phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ Sinh học Trường Đại học Quốc tế

http://bt.hcmiu.edu.vn/

Khoa Công nghệ Sinh học (CNSH) là khoa lớn thứ 2 của Trường Đại học Quốc tế, hiện có gần 1300 sinh viên bậc đại học và sau đại học thuộc 4 ngành: Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Quản lí Nguồn lợi Thủy sản và Hóa Sinh. Chương trình đào tạo của Khoa CNSH được xây dựng trên nền tảng của các chương trình tiên tiến có khả năng giải quyết các nhu cầu thực tiễn trong nước, tập trung vào việc trang bị kiến thức hiện đại, kỹ năng thực hành và làm việc cần thiết cho người học. Với mong muốn trở thành một trung tâm nghiên cứu đào tạo có uy tín trong khu vực, Khoa CNSH đang nỗ lực phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các đại học uy tín tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Úc, Châu Âu và các doanh nghiệp lớn trong nước.

Hệ thống phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ Sinh học

Hệ thống phòng thí nghiệm của khoa Công nghệ sinh học bao gồm 10 phòng thí nghiệm, 1 trung tâm tính toán, và 1 khu tổ hợp phòng thí nghiệm để phục vụ cho tất cả các ngành học trong khoa.

 

1. Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Thực Phẩm

2. Phòng thí nghiệm Chế Biến Thực Phẩm

3. Phòng thí nghiệm Bảo Quản Thực Phẩm

4. Phòng thí nghiệm Vi sinh- Vệ sinh an toàn thực phẩm

5. Phòng thí nghiệm Hóa Dược

6. Phòng thí nghiệm Hóa Sinh Ứng Dũng

7. Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Tế bào

8. Phòng thí nghiệm Y sinh và Sinh học Phân tử

9. Phòng thí nghiệm Sinh học thực vật

10. Phòng thí nghiệm Tái biệt hóa Tế bào

11. Trung tâm tính toán sinh học

 • Khu phức hợp Công nghệ Sinh học bao gồm:

12. Phòng thí nghiệm CNSH Biển

13. Phòng thí nghiệm Thủy sinh ứng dụng

14. Phòng thí nghiệm Công nghệ tảo

15. Phòng thí nghiệm Trung tâm

16. Phòng thí nghiệm tái lập trình tế bào

 

Phòng thí nghiệm Hóa Dược

Phòng thí nghiệm hóa dược được đầu tư 02 tỷ đồng, diện tích 90 m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2014. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho các môn học cơ sở ngành và các nghiên cứu chuyên sâu gồm:

 • Hóa thực nghiệm,
 • Hóa sinh,
 • Hóa phân tích,
 • Hóa sinh nâng cao,
 • Hóa phân tích đại cương,
 • Thiết bị hóa phân tích,
 • Hóa dược,
 • Hóa vô cơ,
 • Hóa hữu cơ

Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ, Trường về hóa dược.

Phòng thí nghiệm Hóa Sinh Ứng Dụng

Phòng thí nghiệm hóa sinh ứng dụng được đầu tư 04 tỷ đồng, diện tích 90 m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2010. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho các môn học cơ sở ngành và các nghiên cứu chuyên sâu về

 • Hóa thực nghiệm
 • Hóa sinh
 • Hóa phân tích
 • Hóa sinh nâng cao
 • Hóa phân tích đại cương
 • Thiết bị hóa phân tích
 • Hóa dược
 • Hóa vô cơ
 • Hóa hữu cơ.

Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ, Trường về hóa sinh.

Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Thực phẩm

Phòng thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm được đầu tư 4,2 tỷ với diện tích 91.2m2 và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2012. Mục tiêu của phòng thí nghiệm là nhằm đáp ứng các bài thực hành cho 03 môn học cơ sở ngành gồm:

 • Phân tích thực phẩm
 • Kỹ thuật thực phẩm 1
 • Kỹ thuật thực phẩm 2.
 • Và phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ, Trường về phân tích chất lượng thực phẩm từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng, kiểm tra và đánh giá các quá trình kỹ thuật thực phẩm, …

Phòng thí nghiệm Chế Biến Thực Phẩm

Phòng thí nghiệm Chế Biến Thực Phẩm được đầu tư 2 tỷ đồng với diện tích 90m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2015. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy về các công nghệ chế biến các sản phẩm theo quy trình công nghệ tiên tiến. Phòng thí nghiệm Chế Biến Thực Phẩm là nơi dạy thực hành của các môn chuyên ngành gồm:

 • Công nghệ chế biến lương thực;
 • Công nghệ Sữa và các sản phẩm sữa;
 • Công nghệ các sản phẩm thịt-cá;
 • Công nghệ chế biến Trà – Cà phê – Cacao.
 • Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ, Trường về các công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm mới

Phòng thí nghiệm Vi sinh- Vệ sinh an toàn thực phẩm

Phòng thí nghiệm Vi sinh – Vệ sinh an toàn thực phẩm được đầu tư 02 tỷ đồng với diện tích 90 m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2015. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho các môn học cơ sở ngành và các nghiên cứu chuyên sâu về phân tích vi sinh thực phẩm và đánh giá vệ sinh an toàn thực phẩm. Các môn học được thực hành tại phòng thí nghiệm này gồm:

 • Vi sinh thực phẩm;
 • Phân tích vi sinh thực phẩm;
 •  Công nghệ enzyme và lên men;
 • Công nghệ đồ uống

Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp.

Phòng thí nghiệm Bảo Quản Thực Phẩm

 

Phòng thí nghiệm Bảo Quản Thực Phẩm được đầu tư 01 tỷ đồng với diện tích 90m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2016. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy về các công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Hiện nay phòng thí nghiệm bảo quản thực phẩm đáp ứng các yêu cầu cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ, Trường về các công nghệ tiên tiến trong bảo quản sau thu hoạch.

Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Tế bào

 

Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học tế bào được đầu tư 03 tỷ đồng, với diện tích 90 m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2008. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy về các lĩnh vực :

 • Vi sinh y học
 • Kỹ thuật lên men
 • Công nghệ protein và vaccines tái tổ hợp
 • Các chế phẩm từ vi sinh như enzyme, thuốc trừ sâu sinh học, vaccine, dược liệu
 • Phát triển công nghệ tế bào

 Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học tế bào đang đảm nhận giảng dạy thực hành của các môn gồm:

 • Di truyển học
 • Công nghệ sinh học dược
 • Sinh học tế bào gốc
 • Công nghệ sinh học quá trình.

  Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt  nghiệp của sinh viên đại học, sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu các cấp.

Phòng thí nghiệm Y sinh – Sinh học Phân tử

Phòng thí nhgiệm Công nghệ sinh học Y sinh – Sinh học Phân tử được đầu tư khoảng 5.1 tỷ đồng, diện tích 90m2 và đưa vào sử dụng từ năm 2010. Phòng thí nghiệm được sử dụng để giảng dạy thực hành 5 môn học cơ sở ngành và chuyên ngành cho bậc đại học:

 • Công nghệ sinh học Phân tử
 • Chẩn đoán phân tử
 • Công nghệ sinh học Protein
 • Miễn dịch học
 • Di truyền trong y học

Và 2 môn học thực hành bậc cao học:

 • Miễn dịch học phân tử
 • Kỹ thuật di truyền

Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật di truyền, chẩn đoán phân tử các bệnh di truyền, biomarker….

Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Thực vật

Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Thực vật được đầu tư 1.7 tỷ đồng, diện tích 90 m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2015. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy về các công nghệ nuối cấy mô, tế bào thực vật. Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Thực vật là nơi dạy thực hành của các môn cơ sở ngành gồm:

 • Sinh học đại cương
 • Kỹ Thuật trong Công nghệ Sinh học thực vật. 

Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ, Trường về các công nghệ tiên tiến trong nuôi cấy mô, tế bào thực vật. Các lĩnh vực nghiên cứu:

 • Các ứng dụng nghiên cứu của công nghệ chuyển đổi gen trong việc biến đổi thực vật
 • Phát triển công nghệ tế bào: Công nghệ tiên tiến trông nuôi cấy cây trồng và nhân giống với quy mô công nghiệp và sản xuất sinh khối của cây thuốc quý hiếm có giá trị cho ngành công nghiệp dược phẩm.

Phòng thí nghiệm Tái biệt hóa Tế bào

Phòng thí nghiệm tái biệt hóa tế bào được đầu tư 10 tỷ đồng, diện tích, diện tích 90m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm tháng 08/2016. Phòng thí nghiệm Tái biệt hóa Tế bào được xây dựng phục vụ mục đích nghiên cứu. Phòng thí nghiệm phục vụ, hỗ trợ các nghiên cứu của sinh viên cao học làm đề tài tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên, nhóm nghiên cứu từ các dự án trong và ngoài nước về các lĩnh vực:

 • Y sinh học
 • Tái tạo cơ quan sinh học ở người
 • Phương pháp trị liệu bằng tế bào gốc
 • Tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao
 • Bảo tồn gen
 • Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
 • Chẩn đoán di truyền tiền cấy phôi

Trung tâm Tính toán Sinh học

Khu phức hợp Công nghệ Sinh học

Phòng thí nghiệm Thủy sinh Ứng dụng

Phòng thí nghiệm Thủy sinh ứng dụng được đầu tư khoảng 2.9 tỷ, diện tích 185m2 và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2011. Mục tiêu của phòng thí nghiệm là nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy bậc đại học cho các chuyên ngành Quản lý Nguồn lợi Thủy sản, Công nghệ Sinh học và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, phòng thí nghiệm đang tổ chức các lớp thực hành cho 06 môn học là:

 • Sinh lý thủy sinh,
 • Phương pháp thí nghiệm cơ bản,
 • Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản và phương pháp chế biến thức ăn,
 • Kỹ thuật sản xuất giống thủy sản,
 • Kỹ thuật nuôi thức ăn tươi sống,
 • Công nghệ sinh học môi trường,
 • Đánh giá tác động môi trường.

Về mặt nghiên cứu, phòng thí nghiệm hiện nay đang chủ yếu phục vụ cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học ở các cấp độ đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học, đề tài, dự án nghiên cứu của các giảng viên, nghiên cứu viên cấp Nhà nước, Bộ, Trường về:

 • Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu lên môi trường và nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam,
 • Phát triển công nghệ nuôi trồng thủy sản hiện đại, 
 • Ừng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản chẩn đoán bệnh,
 • Xử lý môi trường nuôi nhằm tăng năng suất và giảm tác động tiêu cực đến môi trường, công nghệ biofloc

Phòng thí nghiệm Công nghệ Tảo

Phòng thí nghiệm Công nghệ tảo được đầu tư khoảng 4,2 tỷ đồng, diện tích 32m2 và đưa vào sử dụng năm 2012. Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Tảo phát triển theo định hướng:

 • Xây dựng ngân hàng gene về đa dạng sinh học các chủng tảo nội địa Việt Nam.
 • Dựa trên nền tảng của sinh học phân tử, nghiên cứu cải thiện các hợp chất sinh học cho nhiên liệu sinh học, dược liệu,..từ ngân hàng các chủng tảo có giá trị phù hợp.
 • Nghiên cứu quy trình nuôi công nghiệp phù hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam, và ly trích các hợp chất sinh học từ các chủng tảo có giá trị của Việt Nam.

Phòng thí nghiệm Công Nghệ Tảo có nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống nuôi tảo quang sinh, máy đọc đĩa, hệ thống kính hiển vi huỳnh quang có camera kỹ thuật số chuyên dụng.

Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Biển

Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Biển được đầu tư 6 tỷ, diện tích 82m2 và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2012. Mục tiêu của phòng thí nghiệm là phục vụ giảng dạy bậc đại học, sau đại học, phục vụ các nghiên cứu trong lĩnh vực vi sinh nói chung và vi sinh ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản nói riêng. Về mặt giảng dạy, phòng thí nghiệm hiện đang phục vụ tổ chức giảng dạy thực hành cho 06 môn học trình độ đại học là

 • Vi sinh
 • Vi sinh thủy sản
 • Vi sinh y học
 • Bệnh học thủy sản
 • Di truyền và chọn giống trong nuôi trồng thủy sản
 • Công nghệ sinh học biển

Và phục vụ giảng dạy cho 01 môn học trình độ sau đại học là Vi sinh ứng dụng.

Về mặt nghiên cứu, phòng thí nghiệm phục vụ, hỗ trợ các nghiên cứu của sinh viên làm đề tài tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu của các giảng viên, nghiên cứu viên, nhóm nghiên cứu từ các dự án trong và ngoài nước về các lĩnh vực bệnh học trên thủy sản và các ứng dụng của vi sinh trong nuôi trồng thủy sản và xử lý môi trường. Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Biển phát triển theo định hướng tiến tới thành lập trung tâm nghiên cứu, khai thác và ứng dụng tiềm năng của biển trong các lĩnh vực có liên quan như vi sinh môi trường, ứng dụng công nghệ gene trong thủy sản, tách chiết các hoạt chất sinh học, nghiên cứu phát triển các nguồn thực phẩm và dược liệu từ biển… Tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận, hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác nước ngoài nhằm nghiên cứu, triển khai công tác chuyển giao công nghệ, đem lại hiệu quả thiết thực, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước

Phòng thí nghiệm Trung tâm

Phòng thí nghiệm Trung tâm được đầu tư khoảng 3,47 tỷ đồng, diện tích 46m2 và đưa vào sử dụng năm 2015. Phòng thí nghiệm Trung tâm phát triển theo định hướng nghiên cứu, chỉ dành cho thầy, cô, các nghiên cứu viên và các học viên cao học. Phòng thí nghiệm Trung Tâm phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học của nhiều ngành khác nhau với nhiều máy móc hiện đại như máy đo quang phổ, hệ thống lên men tự động, bộ trích béo, bộ lọc chân không.

 

 

 

0901 720 270

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.