Thiết kế phòng lab thực phẩm chức năng Long Thành

Thiết kế phòng lab thực phẩm chức năng Long Thành


Thiết kế phòng thí nghiệm thực phẩm chức năng với bố trí những khu vực chức năng chuyên dụng như khu vực để các loại đồ thuỷ tinh thí nghiệm, hoá chất, thuốc thử, máy móc thiết bị. Nói chung, các thử nghiệm cần bàn thí nghiệm trung tâm,

Thiết kế phòng lab thực phẩm chức năng Long Thành

bàn thí nghiệm áp tường có giá kệ để dụng hóa chất
Bàn thí nghiệm áp tường giá kệ

Bàn thí nghiệm áp tường chữ u có bồn rửa

Bàn thí nghiệm áp tường chữ u có bồn rửa

bàn thí nghiệm áp tường chữ l phòng lab thực phẩm chức năng

Bàn thí nghiệm áp tường chữ l phòng lab thực phẩm chức năng

bàn thí nghiệm áp tường
Bàn thí nghiệm áp tường

 

Bàn thí nghiệm trung tâm phòng lab thực phẩm chức năng Long Thành

Bàn thí nghiệm trung tâm

Xem thêm: Thiết kế phòng lab nhà máy thực phẩm chức năng

0901 720 270

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.