Thi công hệ thống hút khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công hệ thống hút khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm


Hệ thống thông gió cục bộ là những hệ thống hút cơ khí, hút khí độc, hơi axit , hóa chất ngay tại nguồn phát sinh, có xử lý hoặc không xử lý trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

Để ngăn chặn hơi, khí và bụi của các chất độc hại tách ra trong các phòng thí nghiệm, phòng sản xuất, người ta thường áp dụng phương pháp thông gió cục bộ, nghĩa là loại bỏ các chất độc hại tách ra ngay tại những vị trí tạo ra chúng.

Ở những vị trí đó người ta lắp vào những chụp hút để loại bỏ không khí bị nhiễm bẩn và sau đó đưa tới bộ phận xử lý khí thải. Lắp đặt  thiết bị thông gió hút cục bộ được coi là phương pháp hiệu quả và kinh tế nhất để thu hút các chất độc hại, không cho chúng lan tỏa trong phòng.

Thi công hệ thống thông gió hút cục bộ trong xử lý khí thải phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm
Thi công lắp đặt hệ thống hút khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Quạt hút khí độc được kết nối với hệ thống đường ống kết nối cục bộ đến từng tay hút di động trong phòng thí nghiệm.

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm
Quạt hút khí độc được kết nối với hệ thống đường ống kết nối cục bộ đến từng tay hút di động trong phòng thí nghiệm.

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm
Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Đường ống lắp đặt trên trần hệ thống thông gió hút cục bộ xử lý khí thải phòng thí nghiệm.

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm
Mỗi tay hút di động được gắn với quạt hút khí độc được kết nối với hệ thống đường ống cục bộ.

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm
Quạt hút khí độc được kết nối với hệ thống đường ống xử lý khí thải phòng thí nghiệm.

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt hệ thống hút mùi, khí độc, hơi axit phòng thí nghiệm

Đường ống lắp đặt trên trần hệ thống thông gió hút cục bộ xử lý khí thải phòng thí nghiệm.
Đường ống lắp đặt trên trần hệ thống thông gió hút cục bộ xử lý khí thải phòng thí nghiệm.
Lắp đường ống vào quạt hút
Quạt hút khí độc, hơi axit là thiết bị thông gió hút cục bộ cho tay hút di động trong xử lý khí thải phòng thí nghiệm.
Quạt hút khí độc, hơi axit là thiết bị thông gió hút cục bộ trong xử lý khí thải phòng thí nghiệm.
Quạt hút khí độc, hơi axit là thiết bị thông gió hút cục bộ trong xử lý khí thải phòng thí nghiệm.

Bài viết bạn có thể quan tâm:

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước cho phòng thí nghiệm

Thi công hệ thống chụp hút khí di động cho phòng thí nghiệm

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LÝ SƠN SA KỲ

Số 29/11 Đường số 6, Phường Hiệp Bình Phước, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

Tel: 028 36 36 34 76

0934 51 75 76 – 0901 681 202 (Mr Luận)

doanluan@lysonsakylab.vn

0931 458 247 (Mr Thịnh)

huynhthinh@lysonsakylab.vn

https://lysonsakylab.vn | https://lysonsakylab.com | http://lysonsaky.com.vn

0901 720 270

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.